[Hỏi] Bảo hiểm cho người bị đột quỵ

  • Tạo bởi Bệnh đột quỵ
  • Start date
Đăng câu hỏi trong mục bảo hiểm
Bình luận hay nhất
Chào bạn, có những trường hợp khi yêu cầu tham gia BHNT thì bên công ty Bảo hiểm họ từ chối không bảo hiểm ấy bạn. Bởi người được bảo hiểm rủi ro quá cao. Vì ba bạn đã từng bị đột quỵ rồi, lại 66 tuổi nữa nên hệ số rủi ro đang là max... mình sợ bên công ty bảo hiểm họ sẽ từ chối đấy bạn ạ.
Có những bên bảo hiểm họ giời hạn tuổi tham gia đấy bạn, thường là 60 65 tùy từng bên, hoặc nếu trường hợp có tham gia thì phí bảo hiểm sẽ là cực kỳ đắt đây bạn ạ
19/3/21
1,768
24
38
Chào bạn, có những trường hợp khi yêu cầu tham gia BHNT thì bên công ty Bảo hiểm họ từ chối không bảo hiểm ấy bạn. Bởi người được bảo hiểm rủi ro quá cao. Vì ba bạn đã từng bị đột quỵ rồi, lại 66 tuổi nữa nên hệ số rủi ro đang là max... mình sợ bên công ty bảo hiểm họ sẽ từ chối đấy bạn ạ.
Có những bên bảo hiểm họ giời hạn tuổi tham gia đấy bạn, thường là 60 65 tùy từng bên, hoặc nếu trường hợp có tham gia thì phí bảo hiểm sẽ là cực kỳ đắt đây bạn ạ
 
Bình luận hay nhất

Có thể bạn chưa xem?

Bài mới