[Hỏi] 70t có công ty Bảo hiểm nào cho tham gia không mọi người??

  • Tạo bởi Tuan Tran
  • Start date
Đăng câu hỏi trong mục bảo hiểm
19/3/21
1,768
24
38
70t có công ty Bảo hiểm nào cho tham gia không mọi người??
70 tuổi thì nếu muốn tham gia bảo hiểm nhân thọ thì hơi khó bạn ạ. Và chắc chẳng cômg ty bảo hiểm nào đồng ý nhận đâu bann.
Khi này bạn có thể xem xét tham gia bảo hiểm xã hội nhà nước nhé, vì bảo hiểm xã hội khônh giới hann tuổi tham gia bảo hiểm. Nhưng bạn cũng nên cân nhắc việc tham gia bảo hiểm xã hội khi đã 70 tuổi
 

Haman

editor
19/2/21
1,584
5
38
70t có công ty Bảo hiểm nào cho tham gia không mọi người??
Chào bạn, 70 tuổi là hết tuổi rồi bạn ạ hoặc nếu có công ty vẫn đồng ý và có gói bảo hiểm cho bạn tham gia thì sẽ phí răt cao bởi 70 tuổi rủi ro quá cao rồi bạn nha. Do đó, trường hợp này gia đình chỉ nên cân nhắc mua bảo hiểm y tế nhà nước, còn bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm xã hội không nên tham gia nha bann