trợ cấp thất nghiệp

  1. Điều Kiện Hưởng Trợ Cấp Thất Nghiệp

    Bảo hiểm thất nghiệp là một trong những chính sách an sinh giúp Người lao động bù đắp khoản thu thập bị mất trong thời gian nghỉ việc hoặc mất việc mà không do ý chí chủ quan của họ. Theo đó, khi Người lao động đáp ứng tất cả các điều kiện luật định thì sẽ được hỗ trợ tiền thất nghiệp hàng...