tiền bảo hiểm

  1. Những Suy Nghĩ Sai Lầm Về Bảo Hiểm Nhân Thọ

    Bảo hiểm nhân thọ là một mô hình bảo hiểm ra đời và phát triển tại Việt Nam từ rất lâu nhưng trong tiềm thức của người dân, chúng ta không mặn mà nhiều với mô hình bảo hiểm này. Đối với các quốc gia phương Tây, bảo hiểm nhân thọ như một nhu cầu tất yếu trong cuộc số, tỷ lệ người tham gia bảo...
  2. Kinh Nghiệm Lãnh Bảo Hiểm Xã Hội Một Lần

    Do tác động của đại dịch Covid, người lao động mất việc dẫn đến không có nguồn thu nhập để trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, nhiều người đã nghĩ tới giải pháp tất toán tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần để giải quyết tình hình trước mắt. Dẫu biết, nếu đóng tiếp bảo hiểm xã hội sẽ...