thẻ căn cước công dân gắm chip

  1. Thẻ Căn Cước Công Dân Gắn Chíp – Chiếc Thẻ Mới Của Mỗi Công Dân

    Có thể nhận thấy, trước sự triển khai về chiếc thẻ căn cước công dân gắn chip cùng với những điều kiện thuận lợi khi sử dụng chiếc thẻ này, nhiều người đã nhanh chóng đi làm CCCD gắn chíp. Căn cước công dân gắn chíp cũng đã bắt đầu được triển khai ở nhiều địa phương, trong đó có cả Quận 3. 1...