thẻ bảo hiểm y tế

  1. Bảo Hiểm Y Tế (BHYT) Hướng Dẫn Đầy Đủ Từ A-Z 5.00 star(s) 1 Đánh giá

    Bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những chính sách an sinh của mỗi một quốc gia, thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân là mục tiêu hàng đầu và được nhà nước Việt Nam đặc biệt quan tâm. Việc tham gia bảo hiểm y tế sẽ giúp cho người tham gia bảo vệ bản thân trước sự cố ốm đau, bệnh tật, tai nạn trên cơ...
  2. Những Thông Tin Về Đổi Thẻ Bảo Hiểm Y Tế Mới

    Theo thông báo của cơ quan bảo hiểm xã hội (BHYT) thì nước ta chính thức phát hành các thẻ bảo hiểm y tế mới thay cho những chiếc thẻ bảo hiểm y tế cũ. Tuy nhiên, vì đây là thông báo mới nên có nhiều người dân vẫn chưa biết đến thông báo này và vẫn còn đang thắc mắc không biết thẻ y tế này có...