nhân viên bảo hiểm

  1. Những Sai Lầm Khi Tham Gia Bảo Hiểm Nhân Thọ (BHNT) Của Người Việt Nam

    Tham gia bảo hiểm nhân thọ (BHNT) đang là xu hướng của người dân Việt Nam trong những năm gần đây đặc biệt là trong tình hình dịch Covid đang diễn biến căng thẳng như hiện nay. Tuy nhiên, đừng vì quá cần mà vội vàng lựa chọn mua gói bảo hiểm khi chưa thực sự hiểu và nắm rõ các điểm cốt yếu khi...