hợp đồng bảo hiểm

  1. TỶ LỆ DUY TRÌ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ GIẢI PHÁP

    Bảo hiểm nhân thọ là một lĩnh vực khá mới tại Việt Nam. Mặc dù loại hình bảo hiểm này đã xuất hiện khá lâu nhưng do thời gian đầu để lại ấn tượng chưa tốt đối với khách hàng nên tâm lý e ngại đã làm cho Bảo hiểm nhân thọ chững lại một thời gian khá dài. Do là loại hình bảo hiểm mới nên không...
  2. Vai Trò Và Ý Nghĩa Của Bảo Hiểm Nhân Thọ Trong Từng Giai Đoạn Của Cuộc Đời

    Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được tạo lập giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm dựa trên sự thỏa thuận của các bên trên cơ sở những quy định của pháp luật nói chung và luật kinh doanh bảo hiểm nói riêng. Theo đó, bên mua bảo hiểm đồng ý bán rủi ro của bản thân cho doanh nghiệp bảo hiểm...
  3. Có Nên Mua Nhiều Hợp Đồng Bảo Hiểm Không?

    Nếu ai đã từng tìm hiểu bảo hiểm nhân thọ sẽ thấy được giá trị nhân văn mà bảo hiểm mang lại, đó chính là bảo vệ con người. Tại một thời điểm ta chỉ có thể lựa chọn một gói bảo hiểm với một mục đích là bảo vệ, tiết kiệm hoặc đầu tư mà không thể lựa chọn đồng thời cả 03 mục đích nếu trên. Nếu...