hợp đồng lao động

  1. 05 Nguyên Nhân Bị Từ Chối Hồ Sơ Nhận Bảo Hiểm Thất Nghiệp

    Bảo hiểm thất nghiệp được hiểu là sự bù đắp thu nhập cho người lao động khi nghỉ việc hoặc mất việc mà không phải xuất phát từ mong muốn chủ quan của họ. Trong khoảng thời gian nghỉ việc Người lao động được hỗ trợ một khoản tiền thất nghiệp được tính toán trên thời gian đóng BHTN và mức lương...