gian lận bảo hiểm

  1. Những hành vi gian lận trong bảo hiểm nhân thọ và hậu quả pháp lý

    Gian lận bảo hiểm nhằm trục lợi tiền bồi thường của các Công ty bảo hiểm đang diễn ra ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Tại sao hành vi gian lận bảo hiểm lại nhiều và ngày càng phức tạp như vậy? Phải chăng số tiền bảo hiểm mà công ty bảo hiểm cam kết bồi thường cho người tham gia/đối tượng được...