duy trì hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

  1. TỶ LỆ DUY TRÌ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ GIẢI PHÁP

    Bảo hiểm nhân thọ là một lĩnh vực khá mới tại Việt Nam. Mặc dù loại hình bảo hiểm này đã xuất hiện khá lâu nhưng do thời gian đầu để lại ấn tượng chưa tốt đối với khách hàng nên tâm lý e ngại đã làm cho Bảo hiểm nhân thọ chững lại một thời gian khá dài. Do là loại hình bảo hiểm mới nên không...