bhyt

  1. Tham Gia Bảo Hiểm Y Tế 5 Năm Liên Tục Được Hưởng Những Quyền Lợi Gì?

    Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục là một trong những chính sách mới được quy định trong Luật bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014. Sau hơn 7 năm áp dụng thi hành, chính sách bảo hiểm y tế 5 năm liên tục đã đem lại nhiều quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế nhưng thực tế nhiều người...
  2. Bảo Hiểm Y Tế (BHYT) Hướng Dẫn Đầy Đủ Từ A-Z 5.00 star(s) 1 Đánh giá

    Bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những chính sách an sinh của mỗi một quốc gia, thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân là mục tiêu hàng đầu và được nhà nước Việt Nam đặc biệt quan tâm. Việc tham gia bảo hiểm y tế sẽ giúp cho người tham gia bảo vệ bản thân trước sự cố ốm đau, bệnh tật, tai nạn trên cơ...
  3. Bảo Hiểm Y Tế Hộ Gia Đình Và Những Điều Bạn Phải Biết 5.00 star(s) 2 Đánh giá

    Cuộc sống luôn chứa đựng những rủi ro, nếu bạn dự liệu được trước bạn sẽ là người chiến thắng. Ngược lại, nếu bạn phó mặc cho cuộc sống thì bạn là người thất bại. Khi đó bạn sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình và toàn xã hội. Đối với những người không được sự hỗ trợ của Nhà nước, cơ quan, tổ...