baohiemxahoi

  1. Những Vấn Đề Cần Lưu Ý Về Chế Độ Thai Sản Cho Lao Động Nam

    Chế độ thai sản của lao động nam không phải là chế độ mới trong Luật bảo hiểm xã hội nhưng nhiều người lao động nam không biết rõ các quyền lợi của mình trong quá trình tham gia bảo hiểm xã hội. Vậy, quyền lợi thai sản của nam như thế nào và có những lưu ý gì thì trong bài viết này, tôi sẽ tổng...