bảo hiểm người lao động

  1. Câu Chuyện Về Thanh Tra Bảo Hiểm Tại Các Doanh Nghiệp Hiện Nay

    Thanh kiểm tra về việc đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp như một hình thức để rà soát việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay. Như một thói quen, các doanh nghiệp thường tìm cách giảm thiểu tối đa các chi phí đóng bảo hiểm cho người lao động...