bảo hiểm ốm đau

  1. Những Suy Nghĩ Sai Lầm Về Bảo Hiểm Nhân Thọ

    Bảo hiểm nhân thọ là một mô hình bảo hiểm ra đời và phát triển tại Việt Nam từ rất lâu nhưng trong tiềm thức của người dân, chúng ta không mặn mà nhiều với mô hình bảo hiểm này. Đối với các quốc gia phương Tây, bảo hiểm nhân thọ như một nhu cầu tất yếu trong cuộc số, tỷ lệ người tham gia bảo...