bảo hiểm cho mẹ và bé

  1. Bảo Hiểm Thai Sản (BHTS), Trọn Vẹn Thiên Chức Làm Mẹ

    Có thể nói đối với người phụ nữ, việc mang thai và trở thành một người mẹ là một điều gì đó rất thiêng liêng nhưng cũng có những nguy hiểm đi kèm theo sau đó. Bảo hiểm thai sản (BHTS) hiện nay là một gói bảo hiểm bắt buộc đối với mọi người, không chỉ đảm bảo quyền lợi đối với những phụ nữ đang...