bảo hiểm sức khỏe cho người nước ngoài

  1. Những Ưu Đãi Bảo Hiểm Sức Khỏe Cho Người Nước Ngoài Có Khác Người Việt?

    Tình hình kinh tế hội nhập mở cửa nên ngày càng có nhiều người nước ngoài đến Việt Nam sinh sống và làm việc. Nhằm có thể khai thác những nhóm khách hàng tiềm năng này, có rất nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ đã phát hành những gói bảo hiểm sức khỏe cho những khách hàng là người nước ngoài đang...