Bảo Hiểm Y Tế

Blog với bài viết hay về bảo hiểm y tế
Chúng ta không còn quá xa lạ với Bảo hiểm y tế bởi sự bao phủ trên diện rộng của hệ thống an sinh xã hội quốc gia. Các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế rất rộng như: trẻ em dưới 6 tuổi, học sinh, sinh viên, người lao động, người cao tuổi, người...
Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục là một trong những chính sách mới được quy định trong Luật bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014. Sau hơn 7 năm áp dụng thi hành, chính sách bảo hiểm y tế 5 năm liên tục đã đem lại nhiều quyền lợi cho người...
Bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những chính sách an sinh của mỗi một quốc gia, thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân là mục tiêu hàng đầu và được nhà nước Việt Nam đặc biệt quan tâm. Việc tham gia bảo hiểm y tế sẽ giúp cho người tham gia bảo vệ bản...
Cuộc sống luôn chứa đựng những rủi ro, nếu bạn dự liệu được trước bạn sẽ là người chiến thắng. Ngược lại, nếu bạn phó mặc cho cuộc sống thì bạn là người thất bại. Khi đó bạn sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình và toàn xã hội. Đối với những người...
Theo thông báo của cơ quan bảo hiểm xã hội (BHYT) thì nước ta chính thức phát hành các thẻ bảo hiểm y tế mới thay cho những chiếc thẻ bảo hiểm y tế cũ. Tuy nhiên, vì đây là thông báo mới nên có nhiều người dân vẫn chưa biết đến thông báo này và...